Byte av mätare för varmvatten

Under torsdagen 2024-05-16 med början kl. 08:00 kommer mätarna för varmvatten att bytas ut. Det kommer att bli ett kortare avbrott i distributionen av varmvatten till aktuell lägenhet vid bytet av mätare.