Ansvar och regler

Ordningsregler, ansvar och gemensamma utrymmen

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel portar, entréutrymmen, buskar, träd, cykelparkeringar osv. 

För att allt ska fungera är det också viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud på kvällen efter kl. 22.00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i trappen eller i grannarnas brevlåda.

Flyttkartonger ska köras till Återbruket. Alla kartonger av stora mått är det bäst om var och en kör dit själv. Våra gemensamma kärl blir annars snabbt fulla.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga ämnen i källarförråden. Av säkerhetsskäl får inte cyklar eller barnvagnar stå uppställda i trapphusen. Dessa står i vägen vid städning och kan blockera vägen vid en utrymning eller en sjuktransport. Cyklar uppställs så att framkomligheten blir bra för andra boende, både utomhus och inne i cykelförråden. Undvik slutligen att rasta hundar eller andra husdjur på innergården eller mot områdets husknutar.

Ordningsregler

Avfallssortering

Andrahandsuthyrning

Gästparkering