Avfallssortering

Kärl för återvinning och hushållsavfall finns i hus 14. Här inne kan du slänga:

  • Brännbart
  • Komposterbart
  • Kartong/papp
  • Plast
  • Glas
  • Metall
  • Tidningar

Övrigt så som elektronik, möbler och skrymmande avfall så ska transporteras till Återbruket. Stora kartonger som t.ex. flyttlådor måste skäras sönder i mindre bitar eller transporteras till en återvinningsstation. Det närmaste är Återbruket Hälla som har öppettider: måndag-torsdag 7-19, fredag 7-17, lördag-söndag: 10-15. Mer information om Återbruket Hälla hittar du här.

Här kan du även hämta speciella trattar som används för att samla upp överblivet matfett i PET-flaska. Även denna flaska ska återvinnas på återbruket. Det är väldigt viktigt att dessa används och att fett inte spolas ner i avloppet då det orsakar stopp i rören. Att lösa ett stopp kräver att man anlitar en firma och kostnaden för detta får medlemmen själv stå för. Mer information från Mälarenergi finns här.