Byte av mätare för varmvatten

Under torsdagen 2024-05-16 med början kl. 08:00 kommer mätarna för varmvatten att bytas ut. Det kommer att bli ett kortare avbrott i distributionen av varmvatten till aktuell lägenhet vid bytet av mätare.

Byte av varmvattenmätare

Vårt system för mätning av varmvatten har nått sitt bäst före datum. Batterierna i vattenmätarna behöver bytas ut och det system för dataöverföring som används är på väg att fasas ut. Styrelsen har därför beslutat att systemet skall ersättas.

Nytt system för mätning av varmvatten har köpts in från Infometic. Installationen kommer att göras av ELS Montage och har på börjats 2024-04-18. Man kommer först att dra ledningar från skåpen i trapphusen där varmvattenmätarna sitter och till elcentralerna. Därefter kommer vattenmätarna att bytas ut. Det kommer att bli ett kortare avbrott i distributionen av varmvatten till aktuell lägenhet vid bytet av mätare.