Ordningsregler

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler:

 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skallstyrelsen eller vicevärden omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.
 3. I lägenheterna får inte utföras arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sophantering skall ske enligt anvisningar.
 5. Ingen förvaring får ske i trapphusen. Dörrmatta utanför lägenhetsdörrarna får ej finnas.
 6. Ingen förvaring får ske i gångarna utanför lägenhetsförråden i källaren. I rullstolsförråden får endast förvaras rullstolar, barnvagnar och cykelkärror. I rullstolsförrådet hus 12 förvaras även 3 st hopfällbara bord vilka fritt kan disponeras av föreningens medlemmar.
 7. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnas öppen. Vattenkran får ej lämnas öppen, detta gäller även om vattnet är avstängt.
 8. Om djur bor i lägenheten skall dessa tillses så att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud.
 9. De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får ej uppsättas utan styrelsen medgivande.
 10. Markiser, altaner, plank och staket samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen. Särskild skrivelse skall insändas till styrelsen.
 11. Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.
 12. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen.
 13. Vid utförande av musik eller användande av TV, radio eller motsvarande utrustning i lägenheten eller gemensamhetslokal efter kl 23.00 och före kl 07.00 skall tillses att andra inte störs.
 14. All grillning på balkonger och uteplatser förutsätter att ingen granne misstycker pågrund av störande os från grillen. Elektrisk grill får användas på balkonger och uteplatser. Gasolgrill får användas på icke inglasade balkonger eller uteplatser under förutsättning att regler utfärdade av MSB ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” följs. Träkollsgrill får ej användas på balkonger och uteplatser.
 15. Var vänlig och tänk på att rökning på balkong eller uteplats kan ge lukt som stör dina grannar.
 16. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.
 17. Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättsinnehavarens familj och gäster eller dem som av honom/henne inryms i lägenheten.