Stadgar

Föreningens stadgar antogs vid föreningsstämman 2018-12-11.

Du hittar dem här.