Info för medlemmar

Information för medlemmar i BRF Storseglet

För att underlätta för dig som medlem i föreningen har vi sammanställt en del matnyttig information här på hemsidan.

Styrelsen

Kontakt med styrelsen kan ske genom mejl, telefon eller på annat sätt. Alla kontaktuppgifter till denna hittar du här. Du kan också använda kontaktformuläret.

Parkeringsplats och garage

Föreningen har totalt 31 parkeringsplatser, 18 stycken utomhus med elanslutning varav några med möjlighet till elbilsladdning samt 13 garageplatser. Utomhusplatser med möjlighet till elbilsladdning kostar 625 kr/månad plus energikostnad, övriga utomhusplatser kostar 450 kr/månad och garageplatserna 800 kr/månad. Till platserna i garaget tillämpas kösystem där medlemmar anmäler sitt intresse till styrelsen.

Föreningen förfogar även över fyra gästparkeringsplatser som kan disponeras av besökande. För att få parkera på gästparkeringarna måste man använda de parkeringstillstånd som är utfärdade av styrelsen. Varje lägenhet ska ha tre parkeringstillstånd, kontakta styrelsen om du saknar dessa.

Observera att platserna endast är till för korta besök till boende i föreningen och får ej utnyttjas av medlemmarna själva under en längre tid. Om någon i föreningen lånar- eller hyr ut sin bostadsrätt, så gäller samma parkeringsregler som för ägarna.

TV- och Internetanslutning

Föreningen har ett avtal med Telia som levererar TV, Internet (100 Mbit) och IP-telefoni genom tjänsten Triple Play. Detta ingår i månadsavgiften.

Nycklar

Om ni önskar ytterligare lägenhetsnycklar så talar ni med nyckelansvarig.

Gästlägenhet

Föreningen har en lägenhet som hyrs ut till medlemmar av Brf Storseglet och Brf Mälarparksbäcken. Mer information om gästlägenheten hittar du här.

Ordningsregler, ansvar och gemensamma utrymmen

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel portar, entréutrymmen, buskar, träd, cykelparkeringar osv. 

För att allt ska fungera är det också viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud på kvällen efter kl. 22.00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i trappen eller i grannarnas brevlåda.

Flyttkartonger ska köras till Återbruket. Alla kartonger av stora mått är det bäst om var och en kör dit själv. Våra gemensamma kärl blir annars snabbt fulla.

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga ämnen i källarförråden. Av säkerhetsskäl får inte cyklar eller barnvagnar stå uppställda i trapphusen. Dessa står i vägen vid städning och kan blockera vägen vid en utrymning eller en sjuktransport. Cyklar uppställs så att framkomligheten blir bra för andra boende, både utomhus och inne i cykelförråden. Undvik slutligen att rasta hundar eller andra husdjur på innergården eller mot områdets husknutar.