Stopp i avlopp

Om ni skulle få stopp i avloppet gäller nedanstående.
Kontakta en spolfirma och då gärna företaget MARK som är vår tekniska förvaltare och som prioriterar oss så vi får snabb hjälp. Undvik att söka hjälp efter kontorstid som gör det mycket dyrare. Undersökningen skall göras med hjälp av en fiberkamera. Sitter stoppet i lägenheten skall medlemmen stå för kostnaden och om stoppet sitter utanför lägenheten dvs i stammen så står föreningen för kostnaden. En stor fördel till med att använda kamera är att man då kan se att man får bort allt som har orsakat stoppet i avloppet.
OBS! Denna kostnad för medlemmen berättigar till ROT-avdrag.