Styrelsen

Sammansättning efter val vid konstituerande möte den 2023-05-30

 
Ludvig Larson
Ledamot, Ordförande
styrelsen@brfstorseglet.se
John Carlesten
Ledamot, Vice ordförande

Christer Tenselius
Ledamot, Sekreterare

Victor Pehrsson
Ledamot
Mikael Davidsson
Ledamot

Bertil Neidenmark
Suppleant