Styrelsen

Sammansättning efter val vid konstituerande möte den 2022-06-30

 
Ludvig Larson
Ledamot, Ordförande
styrelsen@brfstorseglet.se
John Carlesten
Ledamot, Vice ordförande

Christer Tenselius
Ledamot, Sekreterare

Johanna Becker
Ledamot
Victor Pehrsson
Ledamot

Mikael Davidsson
Suppleant