Styrelsen

Sammansättning efter val vid konstituerande möte den 2021-05-26

 
Ludvig Larson
Ledamot, Ordförande
styrelsen[at]brfstorseglet.se
John Carlesten
Ledamot, Vice ordförande

Lennart Åhl
Ledamot, Sekreterare

Jan Bredahl
Ledamot

Christer Tenselius
Ledamot

Johanna Becker
Suppleant