Gästparkering

Föreningen förfogar även över fyra gästparkeringsplatser som kan disponeras av besökande. Dessa är uppmärkta med skyltar med texten ”Förhyrd parkering”. De ligger på Råsegelgatan med parkeringsnummer 38, 40, 42 och 44.

För att få parkera på gästparkeringarna måste man använda de parkeringstillstånd som är utfärdade av styrelsen. Varje lägenhet ska ha tre parkeringstillstånd, kontakta styrelsen om du saknar dessa.

Observera att platserna endast är till för korta besök till boende i föreningen och får ej utnyttjas av medlemmarna själva under en längre tid. Om någon i föreningen lånar- eller hyr ut sin bostadsrätt, så gäller samma parkeringsregler som för ägarna.