Styrelsen

Sammansättning efter val vid konstituerande möte den 2019-05-28.

 
Joakim Rödén
Ledamot, Ordförande
styrelsen[at]brfstorseglet.se
John Carlesten
Ledamot, Vice ordförande

Lennart Åhl
Ledamot, Sekreterare

Ludvig Larson
Ledamot

Fredrik Åhlander
Ledamot

Jan Bredahl
Suppleant

Åsa Nordin
Suppleant

Christer Tenselius
Suppleant