Styrelsen

Sammansättning efter val vid konstituerande möte den 2020-05-19.

 
Ludvig Larson
Ledamot, Ordförande
styrelsen[at]brfstorseglet.se
John Carlesten
Ledamot, Vice ordförande

Lennart Åhl
Ledamot, Sekreterare

Fredrik Åhlander
Ledamot

Christer Tenselius
Ledamot

Jan Bredahl
Suppleant