Checklista vid avflytt

  • Lämna parkeringstillstånden till gästlägenheten i lägenheten (3 st).
  • Om du har garageplats, lämna fjärröppnaren till ansvarig för garage- och parkeringsplatser.