Byte av stagdar

Under hösten har två extrainsatta föreningsstämmor ägt rum för att rösta igenom våra nya stadgar. Dessa gäller från och med den 2018-12-11. Stadgarna återfinns under fliken ”Om Föreningen”-> ”Stadgar” samt här.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen