Byte av stagdar

Under hösten har två extrainsatta föreningsstämmor ägt rum för att rösta igenom våra nya stadgar. Dessa gäller från och med den 2018-12-11. Stadgarna återfinns under fliken ”Om Föreningen”-> ”Stadgar” samt här.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Informationsbrev om årsmöte 2018

Hej,

Styrelsen vill härmed meddela att årsmötet kommer att äga rum den 22 maj i Viksängskyrka. Mer detaljerad information kommer att skickas ut i en officiell kallelse. Detta brev har syftet att informera att en extra stämma också kommer äga rum då vi kommer att behöva förnya våra stadgar så de blir rätt enligt de normer och lagar som styr bostadsrättföreningar. Mer info kommer inom kort.

Med detta vill styrelsen även påminna om att vi öppnar för att kunna ta emot motioner som kan få vår förening att bli bättre. Tänk på följande när du skriver en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Gör en föreslagen budget till motionen.
  4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  5. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  6. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
  7. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tisdag 3 april.

Det kan även vara värt att fundera på om just du vill vara med och påverka hur du bor genom att gå med i styrelsen. Om fallet är så, meddela valberedelsen ditt intresse.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Viktig info om filterbyte

Hej medlemmar i Brf Storseglet!

Lördag den 10 februari kommer vi att byta tilluftsfilter i lägenheterna med hjälp av en leverantör. Detta kommer ske på så vis att leverantören kommer tillsammans med en medföljande styrelsemedlem att komma in i lägenheten och byta de filter som sitter nu.

Viktigt att tänka på:
• Om du tillåter oss att komma in via egen servicenyckel behöver du ställa ditt lås i ”serviceläget” det gör du genom att låsa och sedan vrida nyckel till ”klockan ett” .
• Om du är hemma släpper du bara in oss och låter serviceteknikern göra jobbet.
• Vill du göra bytet själv kontaktar du styrelsen via mail.

Vi kommer i framtiden få hjälp av denna leverantör med byten av filter ungefär var 12e månad. Har du frågor eller funderingar kring detta, tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsbrev från styrelsen

Hej,

2017 börjar närma sig sitt slut och så här i juletider vill vi i styrelsen informera er lite om vad som har hänt och beslutats under hösten och vad vi ser i början av nästa år. Vi vill ge en lätt påminnelse om att vi strävar att ha all nödvändig information här på hemsidan. Saknas det information är det välkommet att ge förslag på hur vi kan förbättra det.

•         Vi kan gladeligen meddela att vi har en god ekonomi och med det kommer avgifterna att förbli oförändrade.

•         Gästparkeringen har fått nya skyltar. På grund av en del felparkeringar då vi tror att en del människor kan tolka gästparkering som fri parkering har vi valt att byta ut de gamla skyltarna mot nya med texten ”Förhyrd Parkering”. Det är fortfarande våra gästparkeringar och vi hoppas på att texten ska vara mindre inbjudande till utomstående och felparkeringar.

•         Så här under jultider då vi tänder mycket ljus vill vi påminna om brandsäkerhet. Och det gäller inte bara tända ljus utan också att trapphus och andra gemensamma utrymmen ska vara fria från saker och ting, barnvagnar, dörrmattor och annat ska till exempel inte vara i trapphusen.

•         Eftersom det kan bli mycket skräp och dåligt med hämtningar under julen önskar vi gärna för allas trevnads skull att trycka ihop pappersförpackningar och dylikt så det tar så lite plats som möjligt i kärlen i soprummet. Är kärlen fulla, ställ då soporna inte bredvid kärlet utan åk då gärna till en återvinningscentral istället.

Annars önskar vi i styrelsen en god jul och gott nytt år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsredovisning 2016

Nu är årsredovisningen för 2016 färdig och finns tillgänglig här.

En kopia i pappersform kommer även finnas tillgänglig vid årsstämman den 23 maj.

Mvh
Niklas / webadmin

Uppdatering igen

Hej alla!

Vi jobbar på för fullt med hemsidan och har nu lagt upp flera nya avsnitt med information. Som innan fortsätter vi lägga upp nytt innehåll allt eftersom.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller förslag.

Mvh
Niklas / webadmin

Hemsideuppdatering

Hej alla!

Arbetet med att bygga upp hemsidan fortsätter och i den senaste uppdateringen har den tekniska plattformen bytts ut till WordPress. Detta innebär att vi kan tillhandahålla en hemsida med mer avancerad funktionalitet och modernt gränssnitt.

Nytt innehåll läggs upp kontinuerligt. Titta förbi då och då för att se hur arbetet fortlöper!

Mvh
Niklas / webadmin