Årsredovisning 2016

Nu är årsredovisningen för 2016 färdig och finns tillgänglig här.

En kopia i pappersform kommer även finnas tillgänglig vid årsstämman den 23 maj.

Mvh
Niklas / webadmin