Byte av stagdar

Under hösten har två extrainsatta föreningsstämmor ägt rum för att rösta igenom våra nya stadgar. Dessa gäller från och med den 2018-12-11. Stadgarna återfinns under fliken ”Om Föreningen”-> ”Stadgar” samt här.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Årsredovisning 2016

Nu är årsredovisningen för 2016 färdig och finns tillgänglig här.

En kopia i pappersform kommer även finnas tillgänglig vid årsstämman den 23 maj.

Mvh
Niklas / webadmin